Zwolnienie z obowiazku kasy fiskalnej w 2015

Pomimo, iż potrzebę posiadania kasy fiskalnej novitus deon w realizacji gospodarczej zdobywa coraz popularniejszą rzeszę przedsiębiorców, zawsze są możliwe wedle obowiązujących przepisów zdjęcia z ostatniego obowiązku.

Utrata uprawnienia do takiego zwolnienia, może wynikać około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek stosowania tych narzędzi dotyczy między innymi podatników oferujących usługi z zakresu naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi połączone z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego i lekarzy. To kto tak tak nie pragnie brać kasy fiskalnej? Między innymi zajmują one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do dużych czynności. Podatnik wykonujący pracy zwolnione przedmiotowo nie musi ich widzieć na kwocie fiskalnej. Kto nie musi mieć kasy fiskalnej: dostawa usługi lub świadczeń z zakresu usług nadawczych, usług elektronicznych, usług związanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w perspektywie naturalnej, usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi połączone ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi związane z obróbką odpadów, usługi połączone z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, publiczny i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, usługi w charakterze noclegów, usługi dostarczane przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, usługi fizyczne i ubezpieczeniowe, wynajem oraz usługi zarządzania nieruchomościami, usługi powiązane z biegiem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi związane z życiem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi świadczone przez spółki i zespoły eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wyżej wymienione, mogą też czerpać ze zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego. Należeć do ostatniego zwolnienia przysługuje ze powodu na formę sprzedaży podatnika. Jeśli zwrot z prace wymienionych istniał w ubiegłym roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może stosować ze zrezygnowania z kas dla całości sprzedaży.