Zawor bezpieczenstwa w instalacji co

Głównym celem montażu zaworu bezpieczeństwa jest ubezpieczenie rozmaitych urządzeń przed nagłym wzrostem ciśnienia powyżej dopuszczalnego ciśnienia roboczego. Projektant dobiera konstrukcję, czyli typ zaworu oraz jego prawidłową wielkość. Otóż typ zaworu bezpieczeństwa zależy od rodzaju płynu wewnątrz aparatury (gaz, ciecz, para wodna, powietrze etc.), przecież jest jeszcze zależne z jego parametrów i sposobie zabezpieczanego urządzenia. I wielkość zaworu jest nierozerwalnie powiązana z wymaganą przepustowością, która składa ilość strumienia płynu, który musi przepłynąć przez dany zawór bezpieczeństwa. Wszystkie zasady doboru zaworu bezpieczeństwa dla kotłów wodnych są omówione w przepisach Urzędu Dozoru Technicznego.
Zadaniem zaworów bezpieczeństwa jest ochrona narzędzi i rurociągów przed negatywnymi skutkami gwałtownego wzrostu ciśnienia, jakie potrafi spowodować do właściwych uszkodzeń. Z kolei najczęstszymi przyczynami powstawania zbyt wysokich ciśnień są uderzenia wodne i awarie armatury odcinającej bądź urządzeń automatycznej regulacji.

Rodzaje zaworów
Zawory bezpieczeństwa ze względu na pomoc działania, można podzielić na dwa sposoby:

 

program do gastronomii

Zawory niskociśnieniowe – traktowane jako narzędzia chroniące przed skutkami powstania tzw. uderzenia hydraulicznego.
Zawory wysokociśnieniowe – w konstrukcjach tej liczbie rozróżnia się zawory bezpieczeństwa dwojakiego typu;

 

zawory ciężarkowe – gdzie siła dociskająca grzybek do centrum zaworu wywierana jest poprzez ciężar,
zawory sprężynowe – nacisk na grzybek realizowany jest przez sprężynę zamontowaną w zaworu.

W relacje od typu konstrukcji, wysokociśnieniowe zawory bezpieczeństwa typu ciężarkowego można podzielić także na dźwigniowe i bezdźwigniowe. W zaworze bezpieczeństwa typu bezdźwigniowego ciężar dany jest współosiowo na trzpieniu wyprowadzonym w istoty grzybka. Wówczas warunkiem otwarcia zaworu bezpieczeństwa jest zrównoważenie siły ciężkości działającej na towar i siły parcia wody czy powietrza wpływającej na grzybek. Natomiast w zaworach dźwigniowych ciężarek wydobywa się na ramieniu dźwigni, i otwarcie zaworu następuje po zrównoważeniu momentów sił ciężkości i parcia liczonych względem osi dźwigni.