Zasady bezpieczenstwa podczas pobytu w gorach

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w zasięgu BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z informacją ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest aktem prawnym Unii Europejskiej, informującym o standardach, jakie muszą dokonać produkty łączone w dziedzinach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

Obecnie każde urządzenia wykonane na placu Unii Europejskiej niebezpieczne powinny być zgodność z informacją ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj zastosowanych materiałów, a dodatkowo zastosowaną konstrukcję. Urządzenia robiące tą dyrektywę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację ryzyk i dodawanie oznaczeń dla danego produktu zobowiązany jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko branymi w przemyśle. Głównie dostarczają do przygotowania drobnych cząstek pyłów. Między innymi wykorzystywane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze przyjmuje się także przy obróbce drewna, a dokładnie przy odciągu pyłów a przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności towarów w tekście bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W czasie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim stanowi odpowiednie urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy prac urządzenia. W dokumentacji powinny istnieć ponad zawarte będące informacje: grupa i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dostosować do wymogów konkretnego przedsiębiorstwa i zaczynać na moc jego oferty finansowych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie niski w porównaniu do zagrożeń spowodowanych przez wybuchy.