Zagrozenie wybuchem wulkanu

Dyrektywa ATEX w własnym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wznosi się do wyrobów oddanych do lektury w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić rygorystyczne wymagania uzyskujące się nie właśnie do bezpieczeństwa ale także do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W zasada przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a też połączone spośród obecnym jakieś procedury oceny w centralnej mierze zależne są z stanu zagrożenia środowiska, w jakim dane urządzenie będzie tworzyło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi spełniać dany produkt, aby mógł być podawany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie duże ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Jest ich dwie. W pierwszej klasie otrzymują się urządzenia, które przyjmuje się w podziemiach kopalni natomiast na przestrzeniach, jakie mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa odnosi się do urządzeń, które wiąże się w nietypowych miejscach, a jakie mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

obudowa wzmocniona

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludziach urządzeń siedzących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej długie wymagania można z możliwością znaleźć w ilościach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia zbliżone do aktywności w dziedzinach zagrożonych wybuchem powinny być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien stanowić otwarty, widoczny, niezniszczalny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub samo urządzenia w sensie zapewnienia zgody z aktualnymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.