Zaburzenia psychiczne jakie

Cyklotymia jest określana, jako małe zaburzenie psychiczne, określane oraz jako stan depresyjny, który zawsze zwyczajnie nie wymaga leczenie farmakologicznego. Cyklotymia często porównywalna jest do dystymii, jednak oba schorzenia psychicznie dość mocno się od siebie różnią.

Zaburzenie psychiczne W poniższym artykule skoncentrujemy się na głębokim zaprezentowaniu, czym jest przedstawiona anomalia psychiczna. Zaczynając więc od początku, cyklotymia jest zaburzeniem psychicznym. Potrafi żyć elementem doprowadzającym do powstania choroby afektywnej dwubiegunowej. Jej odkrycie jest możliwe zwykle w podstawowej i trzeciej części bycia człowieka, kojarzy się zazwyczaj z nadużywaniem alkoholu i jedzie do wysokiej destabilizacji w działaniu społecznym.

Leczenie Oczywiście, wykryta cyklotymia powinna stać już poddania leczeniu. Jednak, jak wspomniano wcześniej, nie będzie obecne stricte leczenie farmakologiczne, zbliżone do systemu leczenia depresji, bowiem podawane preparaty będą traktowały często zadanie stabilizujące nastrój, a dopełnieniem leczenia będzie psychoterapia.

Fazy Zachorowanie na cyklotymię prezentuje się uciążliwymi zmianami nastroju. Ważna ją wydać na dwie fazy:

Faza subdepresji, na jaką dopasowują się: abulia, czyli problem z podejmowaniem decyzji, apatia, spadek libido oraz permanentne zmęczenie i problemy z uwagą, zaburzenia łaknienia, bezsenność, ciągłe poczucie pustki, smutku oraz braku wsparcia, nieumiejętność odczuwania przyjemności, zaniedbywanie się, brak energii, pesymistyczne zasad i wycofanie społeczne. Faza hipomanii, czyli dobry humor, wesołość, euforia, wysoka samoocena i pewność siebie, wzmożony popęd seksualny, pobudzenie psychoruchowe i zmniejszone zapotrzebowanie na sen, gonitwa myśli, słowotok, spadek zdolności logicznego myślenia, kłopoty z koncentracją uwagi, siła i wrogość, poczucie mocy oraz entuzjazm, podejmowanie ryzykownych zachowań, urojenia.

Wada ta zazwyczaj pojawia się u kobiet, które narzekają na dwubiegunowość. Gra tym wpływ pamiętają też takie elementy jak szeroki stopień kortyzolu, niski poziom serotoniny, jak i jeszcze stresujące sytuacje. Także dużo szybki zysk pamiętają jeszcze wychowanie i miejsce, w jakiej używają potencjalnie chorujące osoby.