Wymagania bezpieczenstwa pracy zygmunt wieczorek

Do początku może dojść tylko w sferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. A taka gra z zasady w sklepach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach oraz sporo nowych, gdzie dostają się produkty pylące lub sproszkowane.

Ponieważ w konkretnych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się z siebie i stanowiły wielką przeszkodę w zamianie towarów, wprowadzono je ujednolicić, przychodząc na urządzeniach wykonywających w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co obecne są oznaczenia ATEX? Pod tą firmą zamykają się szczegółowe wymagania, dane w kroku prawnym Unii Europejskiej, jakie musi robić wszystek produkt, przeznaczony do wykorzystywania w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są objęte tymi podstawami, potrafią stanowić regulowane wewnętrznie w jednych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one jednak być sprzeczne z zasadami unijnymi dodatkowo nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie dedykowane do rzeczy w znaczeniach zagrożonych wybuchem, musi umieć oznakowanie zgodne ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych narzędzi. I oczywiście: Producent poprzez położenie na wyrobie oznaczenia CE deklaruje, iż wynik ten spełnia podstawowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których powstaje zagrożenie wybuchem zostały rozłożone na powierzchnie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje także o charakterze zagrożenia, kiedy zaś jego mocy: - strefa gazów, cieczy natomiast ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy: - szkoła Natomiast to narzędzia przeznaczone do działalności w kopalniach, - grupa II to narzędzia przeznaczone do pracy na powierzchni w mieszkaniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy narzędzia i sił na rzucenia. Na kryzys jest określona grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może wykonywać urządzenie. Jakie są korzyści pochodzące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w domach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych powstających z możliwych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w prac, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.