Wentylacja chlewni

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje wielkie zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja pragnie być spełniona zgodnie z ważnymi normami ustanowionymi w dyrektywie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja i ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać skuteczne metody ochrony instalacji przed początkiem musimy zidentyfikować, a dodatkowo ocenić jej najczulsze punkty. W ostatnim końcu przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na momencie wykonawczym. Fakt ten istnieje dla przedsiębiorstwa angażującego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich wdrożeniu do celu zostanie opracowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zminimalizowanie ryzyka wybuchu W punktu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wybuchu, w tworzonych instalacjach, polecane są takie rozwiązania jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady dane do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z istoty prace nie jest możliwe by do jednego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Stąd te, zgodnie z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania wykonywane są w systemie „pod klucz”. Oznacza to, iż specjaliści biorą pełną odpowiedzialność za kompleksową realizację wszystkiego z poziomów inwestycji – od projektu, przez produkcję każdych elementów systemu, po montaż oraz uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został położony na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a i skuteczności odpylania. Zadania te sprawiają upragniony efekt finansowy, a przede wszystkim dodają się do ochrony środowiska naturalnego naszego świata.

Skuteczne, a dodatkowo bardzo efektywnie Materiał filtracyjny jest najważniejszy czynnik skutecznej, natomiast tym jednym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Właściwie dobrany zapewnia wysoką czystość odpylonego powietrza nie mając pod opiekę warunków pracy. Właśnie dlatego inżynierowie za wszystkim razem dobierają to pod kątem danej inwestycji.