Wdrozenie zintegrowanego systemu zarzadzania

Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jest polecane dla rozwiniętych przedsiębiorstw, posiadających lub mających zamiar wprowadzić kilka różnych systemów zarządzania. Zintegrowany system zarządzania jest swoistym połączeniem procedur firmowych, a także innych systemów, co pozwala na skuteczniejsze osiąganie ustalonych przez firmę celów.

System zarządzania jakością

Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jest jednym z głównych elementów rozwoju przedsiębiorstwa. Rozwój konkurencji ciągle wymusza na przedsiębiorstwie potrzebę nadążania za nią oraz zmianami na rynku. Większość przedsiębiorstw wdraża zintegrowane systemy zarządzania, które składają się z kilku podsystemów. Najczęściej występującym podsystemem jest system zarządzania jakością, który jest podstawą działalności wielu przedsiębiorstw. Pozostałymi podsystemami, które firmy najczęściej integrują są: system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, system zarządzania bezpieczeństwem informacji, system zarządzania środowiskowego oraz wszelkie systemy sektorowe. Dziedziny te mogą się wzajemnie przenikać, stąd potrzeba ich zintegrowania.

zintegrowany system zarządzania

źródło: http://www.comarch-polkas.pl/wp-content/uploads/2016/05/comarch_erp_mobile.jpg

Jakie są plusy tego systemu?

Celem głównym wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania jest potrzeba ciągłego zwiększania efektywności. Systemy zintegrowane cechują się ciągłym działaniem, w przeciwieństwie do innych, tradycyjnych programów, które są ograniczone czasowo. Istnieje wiele plusów wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania. Przede wszystkim przyczynia się on do wzrostu tempa rozwoju przedsiębiorstwa poprzez optymalizację organizacji pracy przez jednoznaczne określanie zadań dla każdego pracownika i działu. Integrując wszystkie podsystemy znacznie spadają koszty ich utrzymania dzięki minimalizacji kosztów, związanych z jego utrzymaniem. Firma posiadająca znakomicie przygotowany system zarządzania wydaje się być bardziej godna zaufania, przyczynia się on więc również do wzrostu prestiżu na rynku i kształtuje pozytywny wizerunek.