Uziemienie lawy fundamentowej

Uziemienie to szczególna skuteczna forma ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie istnieje zatem proces gromadzący się z przewodnika, jakim jest substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

novitus nanoNovitus NANO E - kasa fiskalna Polkas Kraków

Do najodpowiedniejszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią oraz w rezultatu tego związania ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji doprowadzając do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest szczególnie skomplikowana. Urządzenie takie odkłada się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są drugie rodzaje uziemień. Do normalnych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, funkcjonalne i ochronne.

W sieci uziemienia szczególną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie zbudowane są z aluminium i podają do przyłączania odgromowych przewodów do budowy. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budowie i gwarantują połączenie elektryczne pewnej liczby przewodów w celach uziemieniowych. Zaciski ze względu na prostą konstrukcję daje się na naturalne, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku i jego budowa określana jest między innymi ilością łączonych przewodów, ludziach do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem winno być wykonane solidnie i robić wymagania dla połączenia elektrycznego. W obecnym planie stosuje się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych czy nowych pewnych połączeń mechanicznych. Zaś połączenia mechaniczne winny być prowadzone z prowadzeniem zasad ustalonych według instrukcji wytwórcy. Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną opinię na stosowane zaciski, które przede wszystkim nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W montażu takiego sposobu duża jest dana i zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające wyłącznie na połączeniu lutowanym nie zapewniają dużej wytrzymałości technicznej a potrafią ulec uszkodzeniu.