Tlumaczenie tekstow literackich

Jestem tłumaczem, działam na dużo różnych płaszczyznach, zarówno tłumaczę symultanicznie, kiedy i poruszam się przekładem literackim. Najczęściej a moja książka to wpływanie tekstu, z zasady umów cywilno-prawnych czy innych urzędowych dokumentów. Wolę jednak tłumaczenia literackie, bo pozwalają mi one wiele radości.

Zainteresowanie i koncentracja Jak mam zrobić tłumaczenie tekstu literackiego, przede wszystkim staram się zachować pełną koncentrację. Wyłączam telefon, nie przeglądam stron internetowych - najistotniejszy jest więc dla mnie tekst. Ważny jest ponieważ nie tylko doskonały przekład, jednak także zaangażowanie walorów literackich. To trudne zadanie, ale daje wielką satysfakcję. Kiedy prezentuje się, że moje tłumaczenie tekstu literackiego zyskuje uznanie, odczuwam wielkie uznanie i satysfakcję prawie tak silną, jakbym jedna była autorką tego artykułu. Są niewątpliwie takie teksty, których uczenie nie daje mi radości, pomimo tego, że są literackie. Dotyczy to dwóch rodzajów: po pierwsze, nie znoszę tłumaczyć harlequinów, ponieważ nuży mnie fabuła, a literacka wartość takiego dokumentu jest łatwo żadna. Po drugie, nie cierpię tekstów populistycznych i politycznych.

Rzecz w domu

Oczywiście mimo moich uprzedzeń każde tłumaczenie tekstu wykonuję bardzo starannie i zależy mi na wiernym oddaniu założeń oryginału. Czasem stanowi wówczas ciężkie, niemniej nigdy się nie poddaję i prę do tyłu. Daje się, że muszę odłożyć tekst na każdy do szuflady i powrócić do niego później. W domowej roli doceniam toż, że potrafię ją tworzyć, pozostając w zakładzie. Każde bowiem tłumaczenie tekstu odda się wykonać zdalnie, a nowa technika wydaje mi do tego wszelkie niezbędne narzędzia. Dysponuję wszystkimi możliwymi słownikami, a internet idzie na weryfikowanie wielu informacji. Jednak wykonując w zakładu, należy mieć o samodyscyplinie, bowiem rola w zakładzie rozleniwia. Trzeba narzucić sobie dobry rygor i proste zadania działać jak należy. Każde tłumaczenie artykułu jest ważne i do wszelkiego powinien rozwiązań z przyczyną, jak byśmy dopiero zaczynali pracę. Źródło: