Tlumaczenie konsekutywne warszawa

Tłumaczenie konsekutywne nazywane tłumaczeniem następczym stanowi jedynym z rodzajów tłumaczenia ustnego i dokonuje się po ukończeniu wypowiedzi mówcy. Tłumacz dostaje się tuż obok mówcy, uważnie słucha jego mowie oraz po jego zrealizowaniu wykonywa ją w pełnie w innym języku. Często ma z uprzednio sporządzonych notatek w trakcie przemówienia. Na ważną chwilę tłumaczenie konsekutywne znacznym stopniu zmienia się symultanicznym.

Technika tłumaczenia konsekutywnego budzi się do selekcji ale najaktualniejszych poradzie i przekazania komunikatu. (angielskie „interpreter” przedstawia się od angielskiego czasownika „interpretować”). Tłumaczenia konsekutywne uzyskuje się gównie przy niewielkiej ilości uczestników np. na spotkaniach specjalistycznych, wycieczkach, w trakcie negocjacji, na szkoleniach, konferencjach prasowych czy spotkaniach biznesowych. Translacje konsekutywne są stosowane ponadto w wypadku gdy sprawca nie jest możliwości zapewnienia dobrego sprzętu potrzebnego do tłumaczenia symultanicznego. Sprowadza się czasem, że nawet doświadczony tłumacz, woli tłumaczyć krótsze fragmenty wypowiedzi lub nawet zdanie po zdaniu tak żebym jak najdokładniej oddać treść wypowiedzi. Istnieje ostatnie teraz jednak tłumaczenie liaison. Tłumaczenie konsekutywne różni się od tłumaczenia liaison wyłącznie długością fragmentów do przetłumaczenia. W bardziej szerszych spotkaniach praktykuje się tłumaczenia liasion, gdyż są one nieco dotkliwe dla kliencie, który stanowi zmuszony czekać kilka sekund na tłumaczenie. Tłumaczenie konsekutywne jest niebezpieczną pracą chcąca od tłumacza dobrego przygotowania i doskonałej nauk języka. Bardzo dobra zorganizowany i wyszkolony tłumacz jest wstanie odtworzyć nawet dziesięciominutowe przemówienie. Ucz nie ma okresu na zastanawianie się nad odpowiednim słowem. W trakcie translacji musi zapamiętać liczby, daty, imiona czy nazwy. Aby zachować dobrą jakość tłumaczenia przed przystawieniem do rzeczy tłumacz konsekutywny powinien dostać niezbędne materiały dotyczące materiału i nauki tłumaczenia. Mogą zatem żyć teksty wystąpień czy prezentacje.