Tlumaczenia konsekutywne w polityce i dyplomacji

W polityce międzynarodowej funkcjonuje język dyplomatyczny, który charakteryzuje się kulturą i płynnością wypowiedzi. Ale oprócz tego zawiera on cały szereg sformułowań, które w sposób zawoalowany oddają intencje mówiącego. Trzeba umieć je odczytać w sposób prawidłowy, co nie zawsze jest łatwe dla odbiorców.
Politycy z różnych krajów wygłaszają publicznie przemówienia i orędzia skierowane do słuchaczy z różnych obszarów językowych. W tej sytuacji kluczową rolę pełni tłumacz. Od niego w znacznej mierze zależy odbiór przekazu. Musi on nie tylko znać perfekcyjnie język mówcy, ale również powinien posiadać sporą wiedzę o sytuacji politycznej i stosunkach międzynarodowych.

Jaka forma tłumaczeń w dyplomacji jest najczęściej wykorzystywana?

Najlepszą formą przekładu takich przemówień są tłumaczenia konsekutywne. Nie zachodzą one na bieżąco czyli równolegle do wypowiedzi, lecz w przerwach pomiędzy krótszymi lub dłuższymi partiami tekstu. Tłumacz ma za zadanie streścić słuchaczom dane fragmenty, z uwzględnieniem ich ogólnego sensu i uwypukleniem najważniejszych elementów. Nie jest to łatwe, gdyż każdy język zawiera idiomy, czyli zwroty, których nie da się przetłumaczyć dosłownie, lecz w sposób odpowiedni do całego kontekstu. Język dyplomacji obfituje też w rozliczne metafory i ogólniki, które tłumaczenia konsekutywne muszą sprowadzić do formy bardziej dosłownej, dostępnej dla odbiorców na różnym poziomie. A zarazem tłumaczenia konsekutywne muszą być wolne od nadinterpretacji.

Kto powinien wykonywać tłumaczenie?

13

Źródło: http://blog.lingualab.pl/wp-content/uploads/2010/12/13.jpg

Osoby wykonujące tłumaczenia muszą mieć wybitną zdolność do błyskawicznej analizy treści, wyboru najistotniejszych informacji, skonstruowania wypowiedzi składnej i wiernie oddającej rzeczywistą intencję mówcy. To duża odpowiedzialność tłumacza w jego roli na arenie międzynarodowej. Tłumaczenia konsekutywne w oficjalnych okolicznościach wykonują profesjonaliści z bogatym doświadczeniem. Mają oni wypracowane metody zapamiętywania treści lub notowania ich w formie skrótowych znaków dla poszczególnych słów, albo symboli zaznaczających intonację, akcentację lub podkreślenia kluczowych haseł. Dzięki temu są w stanie nadać swojej wypowiedzi dynamikę zbliżoną do stylu mówcy.
A więc tłumaczenia konsekutywne to przekład ustny, skondensowany i dlatego zazwyczaj krótszy od oryginalnego tekstu, oddający kwintesencję treści oraz tok myślowy mówcy a zarazem jego intencje.


Biuro Tłumaczeń Lingua Lab
Piastowska 8A, 30-211 Kraków
12 350 59 20
http://www.lingualab.pl