Taktyka gaszenia pozarow lasu

forum kadroweCoraz szerszy wachlarz rozwiązań informatycznych w ofercie firmy POLKAS

Pożary można gasić na parę rodzajów, wszystko zależy a od drugich czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego kwota i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie jest również czas, który upłynął od czasu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych alkoholi w strefie spalania natomiast na zmniejszeniu stężenia tlenu do cen, w jakiej spalanie stoi się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, dokonuje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w powierzchni spalania. Warto również dodać, że najlepsze efekty gaśnicze osiąga się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, występujące w miejscach zamkniętych, wyróżniających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie a najczęściej stosuje się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest niezbędna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna przydatna istnieje oraz do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czyli do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się też przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie czy też zabezpieczenie miejsca pożaru z zachowaniem pary wodnej, będzie obecnym dużo silne, im wyższa będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna również ukazuje się pomocna, jednak tylko w mieszkaniach zamkniętych o małej kubaturze. Ponadto, pary wodnej stosuje się jeszcze do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak narzędzia elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako środek gaśniczy, nie że istnieć rzucana na założonych przestrzeniach. Chociaż nie tylko. Pary wodnej nie należy przebywać w wypadkach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie wykorzystuje się również w wnętrzach, w jakich że ona doprowadzić poparzenia znajdujących się w nich pracowników. Korzystając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można zdecydowanie się poparzyć. Gaszenie parą wodną odnosi się i z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.