Szara strefa na swiecie

Rozmiar szarej strefy w Polsce stanowi niemały problem. Nasz kraj zmaga się z nim właściwie od zawsze, z różnymi skutkami. Jakkolwiek dość dobrze wydajemy na ostatnim tle w porównaniu z drugimi państwami dawnego bloku wschodniego, ale do kobiety Europy cały sezon stanowi dużo daleko.

Uważam, że szarej powierzchni nie zlikwidują działania represyjne, jak kary za brak bycia kasy fiskalnej posnet revo. Jedynym systemem jest edukowanie społeczeństwa, a wtedy konsekwentne uświadamianie, że leczymy w ramach grupy i że to, co stanowi dla grupy dobre również nam tymże przynosi korzyści. Co dobrze trzeba odzyskać zaufanie pracowników do państwa - dużo wyraża się, zwłaszcza w zbuntowanych przeciwko systemowi środowiskach, że państwo nas okrada. Czytający tę tezę przedsiębiorcy zaliczają się nie dostrzegać ogromnych inwestycji infrastrukturalnych, wskutek których dowcipy o własnych drogach zupełnie straciły na moce. Podobnie politycy prezentujące takie podejście. Nieodpowiedzialne głoszenie populistycznych haseł spotyka się że z niemałym odzewem, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy zauroczeni ich graniem nie dziwią się ponad tym, co właściwie rzeczywiście się za nimi zawiera. Praktyka uczy, że nieuczciwi wobec państwa przedsiębiorcy zawsze znajdą lekarstwo na ostatnie, żeby obejść system. Mają tutaj zresztą wsparcie ważnej dawek swoich użytkowników, którzy mimo kampanii społecznych, biorących na punkcie bycie nawyków zbierania paragonów, wciąż podatki używają jak bandycki haracz, i jeden paragon jako niepotrzebny śmieć. Co z obecnego, że rząd zaordynuje wysokie kary za brak bycia kasy fiskalnej, skoro egzekwowanie tych konsekwencji będzie nieco skuteczne? Mimo wszystko sprawa nie jest nie aż tak niska, kiedy ważna aby na podstawie powyższych konstatacji sądzić. Zaufanie Polaków do małżeństwa i do siebie nawzajem rośnie - proces ten jest powoli i nieregularnie, jednak biorąc pod opiekę ostatnie dwadzieścia sześć lat, szkoła jest prawdziwa. Myślę, że wraz z wzrostem ekonomicznym i psychicznym kraju coraz mniej wszystkich będzie kształciło się rządzą krótkoterminowych zysków, a jeszcze więcej - elementarną uczciwością. Nawet jeśli sprowadzają się tąpnięcia, jak nowa zmiana władzy, nie zmienia to faktu, że istniejemy mądry, choć ciężko doświadczony naród natomiast nie zniszczymy tego, co zbudowaliśmy po roku 1989. I że Polska dalej będzie prawie Europy niż Rosji.