System informatyczny po niemiecku

System informatyczny najczęściej rozumiany jest jak system, który wspomaga funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Spośród takich zespołów możemy dać Business Process Management, Enterprise Resource Planning, Customer Relationship Management, Enterprise Relationship Management, Material Requirements Planning oraz Supply Chain Management. System komputerowy pewno istnieć bardzo trudny jak np. w przypadku systemów ochronie ruchów na lotniskach bądź w przypadkach systemów bankowych czy połączonych z prowadzeniem produkcją.

Za wyznacznik złożoności systemu informatycznego przyznaje się ilość elementów, które ów system łączy i funkcji, które spełnia dzięki użytemu oprogramowaniu. Tworzeniem systemów informatycznych zatrzymują się wyspecjalizowani inżynierzy. Proces ich wchodzenia jest czynnością bardzo złożoną również pewnie wymagać udziału wielu specjalistów także licznego pieniądza. Projektowanie systemu komputerowego jest i obarczone wysokim ryzykiem porażki połączonym z kursami jego otwarcia i czasem wymaganym do ostatniego. Oraz może objawić się, że w toku procesu jego robienia na rynku pojawi się inny, konkurencyjny system. W budowaniu systemów informatycznych poleca się moduł oceny procesu wytwórczego znany jako CMM - Capability Maturity Model. Dzięki skomplikowanemu procesowi oceny ów moduł ocenia praktyki stosowane podczas pracy planu i nadaje mu ocenę połączoną ze zdyscyplinowaniem jego działania. Ocena jest pięcio-skalowa oraz im większa, tym oczywistsze prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu. Systemy komputerowe za główną pracę mają przetwarzanie danych przez łączenie zbioru skojarzonych z sobą tematów i zachowaniu wobec nich techniki komputerowej. Elementami systemów informatycznych są sprzęt elektroniczny, oprogramowanie, ludzie, procedury oraz bazy wiedzy. Element sprzętowy systemów informatycznych łączy się z urządzeń do zbierania danych, komunikacji między tymi narzędziami, komunikacji gości a komputerów, czujników, elementów wykonawczych i innych.