System erp ifs

Systemy ERP, czyli planowanie zasobów przedsiębiorstwa z angielskiego enterprise resource planning, tłumaczone przez producentów oraz jako zaawansowane planowanie zasobów – to słowo grupy systemów informatycznych, które działają wspomaganiu prowadzenia firmą z nowych obszarów biznesu. Systemy ERP są złożone zazwyczaj z wielu modułów. Integracja modułów tworzona jest bez duplikacji informacji. Moduły ERP są następcą modułów MRP II.
Wspomaganie zarządzaniem firmy może mieć wszystkie lub część szczebli zarządzania i działa w optymalizacji wykorzystania zasobów firmy oraz występujących w nim procesów.

Systemy ERP są rozwinięciem systemów MRP II. Ważnym ich substratem jest baza danych, która jest stale wspólna dla całych innych modułów. Elementy te głównie obejmują następujące obszary:

magazynowanie towarów;
rozporządzanie zapasów;
obserwowanie realizowanych dostaw;
bycie i wzrost produktów;
zarządzanie organizacjami i obiektami przemysłowymi;
projektowanie i prowadzenie produkcją;
zaopatrzenie;
reklama i sprzedaż;
zarządzanie informacjami z klientami;
otwieranie i przebieg procesów
finanse i księgowość.

W porządek modułów ERP mogą dochodzić również inne moduły, jak np. moduł do zarządzania transportem, controlling, czy moduł do zarządzania projektami. Systemy ERP idą na wkomponowanie ich do środki poszczególnych firm, m.in. dlatego, iż dane moduły potrafią stanowić wzajemnie wolne od siebie.

Rozbudowane możliwości
Systemy ERP są na tyle elastyczne, że dają nam możliwość dokładnego dopasowania go do potrzeb firmy. Wykwalifikowany robotnik lub jednostka informatyczna może stworzyć pomosty, które łączą system ERP z innymi projektami i aplikacjami chcianymi w mieszkaniu przedsiębiorstwa. Plusy z aktualnego wyjścia są oczywiste. Pełna integracja narzędzi informatycznych:
ułatwia procedury obowiązujących w sztuce,
automatyzuje powtarzalne procesy minimalizuje czas potrzebny na rzecz.