System bezpieczenstwa cyberprzestrzeni

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla służącego ją przepadaj robiącego przy niej człowieka. Spośród tegoż powodu nastąpiła konieczność instalacji w maszynach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły oraz sposoby bezpieczeństwa stosują głównie zakłady produkcyjne z innym pieniądzem do zabezpieczenia maszyn i form technologicznych, producenci maszyn i partnerze linii technologicznych.

http://terapeuta-krakow.pl psycholog krakówPsycholog, psychoterapeuta, psychoterapia Kraków

W Polsce dokumentem oznaczającym tę myśl jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w kwestii minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny działalności w obrębie użytkowania maszyn przez ludzi podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna powinna stanowić urządzona w co chwila jedno narzędzie do zatrzymywania awaryjnego, które pozwoli wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa lub mu usunie. Wyjątek są maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, iż nie będzie traktował pomysłu na chwila zatrzymania natomiast nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w maszynach i postępach technologicznych, wyłączniki krańcowe z lokatą bezpieczeństwa w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (duża siłę i odporność na skomplikowane warunki pracy), magnetycznych wyłączników zaufania i wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa winien być zainstalowany w jasnym i wygodnym pomieszczeniu (w powierzchniach włazów bądź w drzwiach), być oznaczony w możliwość rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zatrzymanie maszyny mogło spotkać w jak najkrótszym czasie. Zatrzymanie maszyny przechodzi na celu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku i zapobieganie uszkodzeniom maszyny, jeżeli jej działanie jest nieprawidłowe.