Swoistosc profesji tlumacza ustnego

zaciski do przewodów uziemiających

Mianem tłumacza określa się osobę z wykształceniem filologicznym, która dzięki znajomości co najmniej dwóch języków potrafi dokonać przekładu wypowiedzi oralnej bądź tekstu pisanego z języka źródłowego na język docelowy. Proces tłumaczenia wymaga nie tylko umiejętności zrozumienia i interpretacji tekstu, lecz także zdolności komunikatywnej artykulacji jego treści w innym języku.  Dlatego oprócz kompetencji lingwistycznych w zawodzie tłumacza dobrze zorientowanego w swojej specjalizacji istotna jest także dysponowanie wszechstronną wiedzą oraz umiejętność szybkiego przyswajania informacji i uczenia się. Poza wysokimi kompetencjami merytorycznymi, tłumacz musi ponadto wzbudzać zaufanie u obu stron komunikacji.

Tłumacz ustny ułatwia komunikację

Tłumacz ustny zajmuje się ułatwianiem komunikacji tłumacząc język mówiony bądź migowy, co umożliwia konwersację między dwoma interlokutorami, którzy nie potrafią nawiązać rozmowy w tym samym języku. Wśród usług translatorskich w Warszawie dotyczących tłumaczeń ustnych szczególną popularnością cieszą się tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne. Symultaniczność, to tłumaczenie na bieżąco bez uprzednio przygotowanego tekstu, które odbywa się jednocześnie z wypowiedzią wygłaszaną przez prelegenta. Duże spotkania tudzież konferencje to najczęstsza sytuacja, kiedy wykorzystywane są tłumaczenia symultaniczne. Tłumacz przebywa w dźwiękoszczelnej kabinie, gdzie przez słuchawki wysłuchuje wypowiedzi mówcy i równolegle dokonuje jej przekładu, którego pozostali uczestnicy wydarzenia słuchają przez lektorskie zestawy słuchawkowe.

tłumacz ustny

źródło: http://blog.lingualab.pl/wp-content/uploads/2016/10/2016.10.18_Dyskusja-o-jidysz-i-polszczy%C5%BAnie.jpg

Tłumaczenia konsekutywne coraz mniej powszechne

Tłumacz konsekutywny ma nieco ułatwione zadanie, albowiem notuje przemówienie za pomocą specjalnego systemu zapisu i dopiero następnie odtwarza w języku docelowym słowa prelegenta. Niegdyś był to jedyny sposób przekładu ustnego. Współcześnie jest to metoda wypierana przez tłumaczenia symultaniczne, które dzięki rozwojowi techniki stają się coraz powszechniejsze. Tłumaczenie konsekutywne okazuje się też miej praktyczne, gdyż ze względu na opóźnienie w czasie potrzebne do zanotowania wypowiedzi, odtwarzanie tekstu oryginalnego w języku docelowym trwa dłużej. Cechami interpersonalnymi koniecznymi w zawodzie tłumacza ustnego jest fenomenalna pamięć, znakomita zdolność koncentracji oraz umiejętność pracy pod presją.


Biuro Tłumaczeń Lingua Lab
Piastowska 8A, 30-211 Kraków
12 350 59 20
http://www.lingualab.pl