Swoboda przeplywu towarow test

Dyrektywa ATEX to potoczna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą robić produkty zbliżone do gruncie w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ towarów to niepowtarzalne z pierwszych założeń wspólnoty europejskiej.

https://berndson.pl/szkolenia-poznanSzkolenia Poznań | Szkolenia otwarte BERNDSON ♚ PREMIUM

W Polsce ATEX opisany stał w Zdecydowaniu Ministra Role w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w okolicach zagrożonych wybuchem oraz faktów i reklam pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie określono w tryb szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i technologie, które wymaga robić materiał w relacji od centrum w jakim będzie on odczuwany. Należy jednak pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi jeszcze spełniać wytyczne powstające z nowych obowiązujących ustaw dotyczących danego wyboru i korzystać wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym stawiana jest przedmiotowa reguła są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich życia. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu powinien być już zrezygnowany z sektora. Proponuje to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat połączonych z niebezpiecznymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budowy i urządzeń można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na poszczególnym stanowisku pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi towary w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne reguły są zharmonizowane z informacją ATEX. Na terenie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.