Strefa zagrozenia maszyny

ATEX – stanowi ostatnie rada Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, które musi robić każdy towar, dany do podawania w dziedzinach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe nastawione są w umowach połączonych z ostatnią informacją. Natomiast wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą być materiałem regulacji wewnętrznych, które zaczynają w przyszłych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje też nie mogą lecz być różne z zasadą, natomiast nie mają dobra zaostrzać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak a każdy towar "ATEXowy", jaki został oznaczony symbolem Ex musiał na wstępu zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A ponadto przejść procedurę czy jest zgrany z podstawowym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w konkretnych krajach UE były wielkie utrudnienia w łatwym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesie urządzeń stosowanych do roboty w przestrzeniach, jakie są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która wpadła w działanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka stanowiła nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w tłach pracy, w których możemy dotrzeć na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została wpisana w mieszkanie teraz w 2003 roku. Druga dyrektywa została rozporządzona przez Ministerstwo Gospodarki, Działalności i Metody Społecznej 29 maja 2003 roku i obowiązywała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. wpisałoby w działanie osobiste, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, związanych z możliwością spotkania się atmosferą wybuchową w znaczeniu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.