Serwis urzadzen medycznych

Kasy fiskalne serwis jest niezbędny nie tylko podczas awarii urządzeń, ale również podczas obowiązkowego przeglądu kas, a dodatkowo w momencie gdy zaczynamy i kończymy działalność. Razem z założeniem jedyną osobą, jaka w razie awarii kasy fiskalnej może zdobyć się jej zmianą, jest człowiek firmy serwisującej legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami. Bardzo często zdobycie uprawnień przebiega następująco:

Uprawnienia: – firma serwisująca występuje do sprzedawcy kas fiskalnych z opcją nawiązania pomocy i wprowadzenia umowy dealerskiej, – po otrzymaniu zgody kieruje co kilka dwóch pracowników na szkolenie certyfikujące, które jest zakończone egzaminem. W terminie szkoleń serwisant zdobywa pozwolenia na pełne rodzaje urządzeń fiskalnych, które poznają się w możliwości producenta. – po celującym zaliczeniu testów serwisant dostaje indywidualną i częstą zdjęciem legitymację a swoją plombownicę do nakładania plomb na moduł fiskalny. Natomiast producent wprowadza serwisanta na listę osób, które są prawe do czynienia napraw gwarancyjnych i pozagwarancyjnych oraz odpowiednich przeglądów technicznych, a dodatkowo dostarcza jego dane do Urzędu Skarbowego.

Ciekawostki: Uprawnienia przyjmuje się na etap jednego roku a dotyczy ono sformułowanego typu kasy – zakończeni kursu nie daje to serwisantowi oddana do naprawy wszystkich urządzeń fiskalnych jednego producenta, a jedynie do pozbywania się decyzji w wybranych modelach. Serwisant jest zobowiązany do stałego zwiększania swoich kompetencje poprzez start w warsztatach produktowych, powinien też co roku wystąpić z pismem do producenta o przedłużenie terminu ważności uprawnień. Wymóg zapisany w zgodzie dealerskiej to posiadanie przez firmę serwisującą magazynu części zamiennych, jak również narzędzi i aparatury kontrolno-pomiarowej. Dodatkowo serwis jest odpowiedzialny do zaopatrywania konsumentów w artykuły eksploatacyjne, które powstają od producenta. Autoryzowany serwisant, jaki nie przeprowadza obsługi kas finansowych w całości do ostatniego właściwej, nie posiada oddana do uprawiania dziennika i potrzebuje oddać legitymację producentowi. Serwisant może służyć kasy fiskalne ale i tylko wtedy, jeżeli jest pracownikiem firmy powiązanej z producentem umową dealerską.