Rozwoj przemyslu wlokienniczego w lodzi

Coraz większy rozwój technologii przemysłowych, nastawienie na optymalny wynik produkcyjny, siła i wielkość procesów w rzeczach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im daleko nasilony jest proces produkcyjny, tym więcej powstaje ładunków, które potrzebują stać zneutralizowane, aby nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może doprowadzić do zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza przy pomocy powstałej skry także tym tymże spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego typu problemów angażują się firmy, które łączą w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to mechanizm uziemienia, który użytkowany jest na model w sukcesie załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich powierzchni umieszczają się wielkie liczbie ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do organizmu uziemienia cysterny jest wskazane już przed podjęciem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne trudne rzeczy mają pomieszczenie w przypadku rur, zaworów, dmuchaw, które w ciągu produkcyjnym materiałów sypkich na skutek wibracji lub wybrania mogą stać odłączone z siebie i pisać zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy też duże pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie stanowią także nieuziemione pojemniki brane w procesach mieszania i miksowania. Praktycznie wszystek klub w toku produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy zabiega o załadunek artykułów do elastycznych kontenerów, bądź też o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest konieczne, bo może wywoływać do wyładowań pomiędzy personelem a narzędziami i pojemnikami, natomiast w strefie zagrożonej początkiem może spowodować do zapłonu i eksplozji.