Pyly a zdrowie czlowieka

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, zwłaszcza w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe istnieją najpoważniejsze niebezpieczeństwo dla zdrowia wykonywających w takim środowisku osób.

Ze powodu na nacisk na etap zdrowia pyły dzielimy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Głównym zajęciem w miejscu emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest pomocne zapobieganie przez stosowanie swej oraz społecznej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - maski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające liczymy na: odpylacze suche oraz mokre. Najczęściej stosowane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z warstwą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to drink z najlżejszych odpylaczy o niewielkich kosztach budów. Cechą tego wyjścia jest ograniczona skuteczność odpylania, dlatego przeważnie są wykorzystywane w zintegrowaniu z drugimi odpylaczami. Znacznie trudną skutecznością działania ukazują się odpylacze filtracyjne. Podawane w sektorze ceramicznym i metalurgicznym są samą z najbogatszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w planie zneutralizowania wydzielanego pyłu. Skutkiem ubocznym są ścieki występujące na koniec przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, jedyne rozwiązania wymagają być użyte dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą mieć certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego związany istnieje od gałęzi przemysłu oraz z pewnego zagrożenia.