Program do fakturowania dla firmy uslugowej

Program comarch erp xl, dawniej określany był CDN XL. Przedmiotowe oprogramowanie dedykowane jest także dla małych, kiedy także wysokich firm, które pracują w kolejnych rodzajach branż: handlowej, produkcyjnej oraz usługowej.

Program comarch erp xl posiada rozbudowaną funkcjonalność. Jego wadą częstą istnieje ostatnie, że idzie na ubezpieczenie pełnego wsparcia i zautomatyzowania procesów biznesowych. Daje możliwość zarządzania wszelkimi procesami biznesowymi wpadającymi w przedsiębiorstwie. Ponadto posiada modułową budowę, dzięki czemu każdy klient może dostosować go do indywidualnych potrzeb firmy. Cały organizm może wpływać zarówno w grupy online, jak i offline. Projekt jest z lat najchętniej wybieranym systemem ERP. Ponad 4000 przedsiębiorstw czerpie z obecnego oprogramowania również jest dumnych. System ten uczestniczy w normalniejszym wykorzystaniu kanałów sprzedaży. Dzięki niemu ważna wielu efektywniej prowadzić nie tylko logistyką, lecz też posiadanymi zasobami. Ten połączony sposób jest szczególnie uniwersalnym na targu narzędziem w klasie ERP. Swoim zasięgiem obejmuje wszystkie obszary biznesowej działalności przedsiębiorstwa. Moduł „Handel i Dystrybucja” w przedmiotowym systemie pozwoli na wsparcie realizacji procesów z poziomu handlu oraz dystrybucji. Wspomaga firmę od strony sprzedażowej oraz zakupowej. Moduł „Produkcja” wyposażony jest w urządzenia do realizacji jednostkowej oraz seryjnej. Jest także narzędzia dane do realizacji dyskretnej oraz procesowej. Wspiera działalność projektową, a dodatkowo prostą kompletację. Daje szansa zdefiniowania technologii, określenia marszruty produkcyjnej, stworzenia harmonogramu prac i realizowania procesu produkcji. Moduł „Gospodarka magazynowa” daje szansa kontrolowania zapasów i realizację wydawania dyspozycji magazynowych. Dzięki takiemu elementowi można łatwo eliminować pomyłki. Moduł „Serwis i remonty” idzie na ewidencję, a ponadto realizację zleceń serwisowych. Stanowi więc urządzenie do realizacji procesów z obszaru serwisowego. Moduł „CRM” daje możliwość gromadzenia wiedz o klientach. Dzięki niemu można kupić wiedzę o posiadanych i potencjalnych klientach. Daje szansa administrowania pracą zespołów sprzedaży i marketingu. Program erp xl jest jeszcze wiele innych opcji, o jakich warto dowiedzieć się z innej działalności.