Pozar robocza 33

Informacja spośród zakresu gaszenia pożaru jest pewnym źródłem bezpieczeństwa. Pożar to jedyny spośród najbardziej poważnych żywiołów, niemożliwych do poznania, szybko powtarzający się i usuwający wszystko co napotka na swojej możliwości. Każde pomieszczenie, w którym stoją ludzie, powinno stanowić wystarczająco zaopatrzone w urządzenia przeciwpożarowe, jakie będą tworzyły skuteczną broń w bitwie z nieprzewidywalnym żywiołem.

W parze z dobrymi przyrządami, które wykonują do opanowywania ognia i zabezpieczania przestrzeni przed jego rozprzestrzenianiem, powinna iść wiedza. Każdy, kto pragnie czuć się bezpiecznie w obliczu wybuchnięcia pożaru, powinien przejść odpowiednie szkolenie. Nie wszelki rodzaj ognia, zatrzymuje się bowiem przy pomocy tego tegoż produktu. Dla przykładu, palącego się oleju albo i instalacji elektrycznej, nie wolno gasić wodą, która jedynie podsyci płomień i wykona, że pożar też dużo wykorzysta na sił. W zwalczaniu niektórych pożarów, bardzo pomocne wyraża się gaszenie parą. Steam fire extinguishing to metoda gaszenia parą, która wykazuje tak wysoką skuteczność, jednak stanowi pewne ograniczenia. Niski ciężar właściwy pary, praktycznie uniemożliwia jej użytkowania na prawdziwej przestrzeni, bo w takich warunkach, para nie osiągnie swoich gaśniczych właściwości. Gaszenie parą okaże się za to niezwykle efektywne w wnętrzach zamkniętych, o małych rozmiarach. Dzięki stosowaniu technologii polegającej na wykonywaniu hamującym dopływu tlenu i dużym zaniżaniu jego stanu stężenia, para idealnie posłuży do gaszenia pożaru cieczy, gazów lub nawet instalacji elektrycznych. Główna zasada działania pary gaśniczej polega na kompatybilności z temperaturą zapłonu palącej się substancji. Im szersza temperatura zapłonu palącego się materiału, tymże bardziej silna w rywalizacji z płomieniami okaże się para.