Plan finansowy w instytucji kultury

Program enova to sposób finansowo – księgowy, jaki istnieje w mieszkanie dać kompleksową obsługę zarówno księgową kiedy i finansową przedsiębiorstwa. Obsługa ta kończy się głównie w obrębie ewidencjonowania dokumentacji, księgowania tej kartoteki, sporządzania informacji oraz sprawozdań zarówno ważnych jak również również okresowych.

Program enova pozwala między innymi na prowadzenie dziennika z lokatą wydzielania sub-dzienników. Ponadto daje szansę ewidencjonowanie VAT-u zakupu i sprzedaży. Dodatkowo daje szansa ewidencjonowania dokumentów. Mowa tu o dokumentach, jakie nie są fakturami – przykładowo będą toż wyciągi bankowe, memoriały, dokumenty importowe, raporty kasowe lub też listy płac. Ten program daje jednocześnie możliwość zestawienia sald oraz obrotów. Pozwala dodatkowo na rozliczenia z partnerami także na planowanie płatności. Na uwagę zasługuje również fakt, że program enova daje szansę ewidencjonowania rozrachunków walutowych. Kończy się to wraz z tabelą kursów, a też z automatycznym naliczaniem oraz ewidencjonowaniem różnic kursowych. Prowadzenie serwisów w niniejszym programie kupi na dzielenie ich w dekrety dokumentów określonego typu. Ewidencja dokumentów pozwala na ich automatyczne przeksięgowanie do dzienników. Program ma bardzo przystępną ewidencję VAT. VAT można liczyć zarówno metodą kasową kiedy i memoriałową. Program jednocześnie daje szansa prowadzenia raportów kasowych i bankowych. Ponadto idzie na zdjęcie sald oraz obrotów. Daje szansę definiowania bilansów przedsiębiorstw. Program urządzony jest już w dokumentacje pozwalająca na rachunki z klientami. Mowa tu przede każdym o notach odsetkowych, ponagleniach zapłaty, przelewach, potwierdzeniach salda. Program enova zezwala na wspomaganie zarządzania zasobami ludzkimi. Stanowi niezwykle dużą funkcjonalność, która zawsze się rozbudowuje, dlatego też z wszą pomyślnością wykorzystywany jest dla firm. Podsumowując, program enova to wspaniały system finansowo - księgowy.