Para wodna temperatura cisnienie

Para wodna jest wszechstronnie stosowanym środkiem gaśniczym. Podaje się ją jeno w wnętrzach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na prostych powierzchniach nie daje oczekiwanych rezultatów. Para jest ograniczony ciężar właściwy i w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Chwali się stosowanie pary wodnej w wnętrzach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny wtedy stanowić szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną bierze się do gaszenia pożarów, które potrafią zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w wnętrzach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako materiał gaśniczy pewno stanowić brana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie wpadają w reakcję z wodą w szczególnych warunkach temperaturowych. Nie wyznaczone jest oraz zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w końca kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces spalania jest zły. Para wodna rozcieńcza palne gazy w przestrzeni spalania. Najbardziej funkcjonalne i pomocne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka jest dostarczana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako sposób gaśniczy "steam fire extinguishing"może być łączona jedynie w współczesnych miejscach, co do których przedstawia się pewność, że nie pozostają w nich wszyscy. Z porady na znaczne ciśnienie gaśnicze para potrafiła stanowić bolesna dla zdrowia, a nawet bycia ludzkiego.