Odpylacz mdf3

Odpylacz wykonany razem z poradą atex (atex dust collector) panuje w strukturze filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, dany jest dla małych oraz mocnych instalacji odpylających z opcją rozbudowy w perspektywy.

Cięższe frakcje surowca separowane są często w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany artykuł jest kierowany poprzez przenośnik łańcuchowy w część zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania artykułu na zewnątrz filtra.

Podczas normalnej pracy, zapylone powietrze jest wybierane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest powtarzane do odpylacza. Na przelocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są znane w okresie normalnej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy występuje w okresie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, wchodzi do rozprężenia, co robi, że duże frakcje spadają na dno leja. Materiał zebrany w leju odpylacza jest kierowany poprzez przenośnik łańcuchowy do punktu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie środka na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są przekazywane do rękawów filtracyjnych. Po wejściu przez worki filtracyjne, czyste powietrze dociera do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich modułów znajduje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który gwarantuje oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega wykorzystywaniu się wentylatora po zatrzymaniu, co daje maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia i minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co stanowi idealne dla silnika 1,1kW. Ważna jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co zapewniają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w okresie jego pozycji (on-line) jak także po jego wyłączeniu (off-line).