Odliczanie kosztu zakupu od kasy fiskalnej

Wreszcie rozpocząłeś swoją działalność gospodarczą albo poszerzyłeś horyzonty o nowe działy? Doskonale! Pewnie teraz przyszedł moment na zakup kasy posnet, a ty zastanawiasz, czy możesz liczyć na jakiś zwrot kosztów.

Mam dobrą i złą wiadomość. Odliczanie kosztu zakupu od kasy fiskalnej jest możliwe tylko przy zakupie pierwszej kasy. Nie możesz liczyć na ulgę w przypadku drugiej lub następnej kasy fiskalnej.

Warunki do przyznania ulgi

Może najpierw o tym, co daje ci zakup kasy. A więc:
– możesz odliczyć podatek VAT zawarty w cenie kasy,
– możesz zaliczyć wydatek na kasę do kosztów uzyskania przychodów,
– możesz odliczyć 90% ceny netto urządzenia, nie więcej jednak niż 700 zł

Brzmi dobrze? Żeby mieć takie bonusy musisz spełnić pewne warunki. Oto one:

– zakup i fiskalizacja kasy muszą odbyć się przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania kasy fiskalnej,
– musisz zgłosić miejsce instalacji kasy do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od nadania jej fiskalizacji,
– musisz złożyć do naczelnika twojego urzędy skarbowego – oświadczenie o liczbie kas i miejscu ich użytkowania. Oświadczenie musi być złożone PRZED rozpoczęciem ewidencji (najwcześniej dzień przed),
– należy dopełnić wstępnych i kontrolnych przeglądów kasy,
– należy w całości zapłacić za kasę i posiadać na to dowód zapłaty,
– należy rozpocząć ewidencjonowanie w terminie ustawowym.

Co w przypadku, gdy jesteś podatnikiem, który wykonuje czynności zwolnione z podatku albo podlegasz obowiązkowi ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych? Zamiast odliczenia możesz otrzymać zwrot.
Musisz:
– rozpocząć ewidencjonowanie nie później, niż w obowiązującym terminie
– złożyć ww. oświadczenie o liczbie kas i miejscu użytkowania,
– złożyć zawiadomienie o miejscu instalacji kasy fiskalnej,
– zapłacić całość za kasę fiskalną.

kasy posnet

źródło: http://www.polkas.pl/pliki/sklep/produkty_d/kasa_fiskalna_posnet_neo.jpg

Wniosek

I należy złożyć wniosek:
– imię, nazwisko i nazwę podatnika,
– dane adresowe,
– numer identyfikacji podatkowej,
– w przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi – informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą.
Zwrot następuje do 25 dnia od daty założenia wniosku przez podatnika.

Zwrot za odliczanie kosztu zakupu od kasy fiskalnej następuje, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:
– zaprzestaniesz używania kasy, w tym zaprzestaniesz prowadzenia działalności,
– nastąpi otwarcie likwidacji,
– zostanie ogłoszona upadłość,
– sprzedaż przedsiębiorstwo lub zakładu, a następca nie będzie dokonywał sprzedaży na kasie.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl