Obowiazek ewidencji srodkow trwalych

Każdy przedsiębiorca, w myśl obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma cel prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

Środki trwałe firmy to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, domy oraz budowle, maszyny, środki transportu, meble i inne urządzenia, których liczba w okresie ich uzyskania przekracza kwotę trzy tysiące pięćset jasnych także wymaga on istnieć współwłasnością lub własnością podatnika czy firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych trwa w miesiącu, w którym stał on nabyty.

Ewidencja środków trwałych może istnieć utrzymywana w sztuce zakupionej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych umowach z prawymi rubrykami z komputera, na umowach ręcznie zbudowanych z narysowanymi tabelkami albo w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą liczyć wszystkie konieczne do zarejestrowania dane. Powodem jest ręczne wypełnianie stosowanego w spółce dokumentu.

Środki trwałe ewidencjonuje się na platformie dokumentów, które mają wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna mieć: liczbę porządkową, datę nabycia i pozwolenia do użycia, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (zależna jest z lat użytkowania), kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, tę kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z okazją jej osiągnięcia. W wypadku sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Myśląc o działającej ustawie, firma musi zachować wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.