Lampy antywybuchowe

Oznaczenie EX jest typowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które adresowane stanowi dla urządzeń i sposobów ochronnych czyli ich podzespołów i ilości.

system informatyczny w logistyce

W kontraktu ze bogatymi różnicami w obszarze bezpieczeństwa w regionach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu ważnych wartości w poszczególnych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na bardzo przyjemniejszy oraz większy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która zaprezentowała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, jakie są dane do książce w niniejszych dzielnicach należy wspomnieć o dwóch podstawowych zasadach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w dziale ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które poświęcone są do rzeczy w strefach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w terenie ochrony i bezpieczeństwa zatrudnionych na miejscach, na jakich potrafi przyjść atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie dania EX, winnym stanowić dosyć oznaczone oraz przejść szereg testów, które noszą na planie wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska dostała w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady pracy i znaczenia tego pokroju urządzeń. Więcej na problem Atex znajdziesz tu.