Ksiegowosc firm

Właściciele firm często szukają programu komputerowego, który uwolni ich z monotonnej i pochłaniającej godzina pracy przy zachowaniu dokumentacji księgowej i rozliczeniach z tytułem skarbowy. Systemy księgowe spełniają wszystkie sprawy bardzo bogatych odbiorców, trzyma je zawsze uniwersalność i prostota obsługi. Co szczególnie ważne, są one dopasowane do prawidłowych wzorów i podatne na tyle, aby odpowiadały wymaganiom jak najważniejszego grona użytkowników. Oferta skierowana jest również do firm prowadzących pełną księgowość, kiedy również firm pokrywających się w formie księgi przychodów i rozchodów czyli na bazie podatku zryczałtowanego.

Enova księgowość jest dużą gamę funkcji niezbędnych do sprawnego prowadzenia księgi handlowej: od zarządzania planami kont, poprzez dekretację i księgowanie, dysponowanie rozrachunkami, po obsługę środków trwałych.

Enova jest układem bardzo przystępnym w obsłudze, o nowym interfejsie zapewniającym najlepszą funkcjonalność i wygodę pracy. Dzięki intuicyjnemu kreatorowi systemu początek pracy z układem nie sprawi kłopotów nawet kilka wprawnym użytkownikom.

Ten plan w zestawieniu z różnymi zapewnia znacznie większą elastyczność. Oprócz pełnej funkcjonalności podstawowego systemu pozwala m.in. budować własne raporty i wydruki, na jeden sposób opisywać zdarzenia gospodarcze, wykonywać analizy zapisów według różnorodnych części z zastosowaniem tzw. pól własnych, bądź też rozliczać rozrachunki w stawkach lub ewidencjonować je według indywidualnych typów. Możliwa istnieje zarówno realizacja indywidualnych rozwiązań.

Podstawowe możliwości programu księgowego: prowadzenie KPiR lub ewidencji podatku zryczałtowanego; pisanie i liczenie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży, rozliczenia metodą kasową, korekty VAT płatności, które nie były zatopione w czasie; ewidencja środków trwałych, a też wartości niematerialnych i prawnych; standardowa obsługa wynagrodzeń; obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych, raporty kasowe; wystawianie deklaracji ZUS oraz możliwość eksportu do Płatnika.