Ksiegowosc aptek

Butla hrd stanowi obecne skomplikowana butla, która urządzona istnieje w szybko-otwierający się zawór. Przedmiotowe butle mają w sobie środek gaśniczy, który jest pod stałym ciśnieniem. Budowa omawianej butli pozawala na bardzo szybkie wprowadzenie środka gaśniczego we wnętrze chronionego urządzenia.

Butle hrd kojarzone są przede wszystkim do ochrony przeciwpożarowej systemów w form zagrożenia, na przypadek gdy należy o produkty łatwopalne. Chodzi między innymi o filtry, mieszalniki, silosy, cyklony, granulatory czy suszarnie. Ponadto butle można zastosować jako wartę przed wybuchem aparatów, kanałów, przewodów, zbiorników, chodzi tu o miejsca, gdzie występują pyły klasy ST1-ST3 oraz alkohole i mieszaniny hybrydowe. Istnieje wówczas jakby każda gałąź przemysłu. Należy pamiętać, że te dania pragną istnieć kupione w certyfikatach, i dokładnie chodzi o sposób tłumienia wybuchu oraz bariery gaszącej. W przypadku wybuchu chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1595X. Choć w wypadku bariery gaszącej chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1596X.

Dopuszczalna objętość butli wynosi pięć litrów. Butle muszą być zawarte szczelną, stalową membraną. Omawiane butle w żaden metoda nie mogą działać zagrożenia podczas prac serwisowych. Butle należy aktywować napięciem minimum 100/300V, w kierunku uniknięcia aktywacji przypadkowym napięciem. Są tak butle hrd o bardzo większej mas również w stosunku z obecnym aktywowane są proporcjonalnie większym napięciem. Typowe butle wykonywanie są proszkiem. Mieszanka tego miału po rozpyleniu redukuje ciśnienie wybuchu. Wykonuje to poprzez zneutralizowanie wybuchowej atmosfery pyłowej. Tam, gdzie zastosowanie zwykłych butli proszkowych może przynieść większe straty niż korzyści, na przykład w punktach farmaceutycznych, obiektach przemysłu spożywczego, zastosowanie tak mają butle hrd. Są także butle hrd wypełnione parą wodną. Posiadają one wodę o temperaturze wyższej niż temperatura wrzenia. Para wodna uważa za zadanie tłumić wybuch. Podsumowując, butle są system tłumienia wybuchu. W wszystkim systemie hrd funkcjonują obok systemu dekompresji o odciążania wybuchu oraz sposobu izolowania wybuchu.