Klasyfikacja stref zagrozonych wybuchem

Tytułowe oświetlenie awaryjne LED jest określone do stosowania wyjść awaryjnych i dróg ewakuacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej. Teraz w hotelach, pensjonatach, a więcej w kwaterach prywatnych obowiązkowo winno stanowić zainstalowane oświetlenie awaryjne korytarzy i rozwiązań ewakuacyjnych. Jednak oświetlenie awaryjne żarówkowe pobiera zbyt wiele energii i wymaga doprowadzenia zasilania awaryjnego z bogatego akumulatora, częstokroć dodatkowo koniecznym składa się stworzenie własnej instalacji oświetlenia awaryjnego. Na wesele, na lokalnym rynku pojawiły się wystarczająco mocne diody LED, które wykazały się naprawdę dobrą alternatywą dla żarówek.

Wspomniane wysoce elektroluminescencyjne diody LED pobierają kilkukrotnie mniej energii, mają wysoką płynność i słabe napięcie zasilania. Oświetlenie awaryjne LED oprócz oświetlenia ewakuacyjnego, oświetlenia dróg ewakuacyjnych, oświetlenia mieszkań o poważnym zagrożeniu, antypanicznego oświetlenia stref znanych i oświetlenia rezerwowe ma także oświetlenie ewakuacyjne stanowisk książki w dziedzinie szczególnego zagrożenia, czyli miejsc, gdzie panuje duże prawdopodobieństwo wypadku wśród pracowników lub nowych ról w przypadku awarii oświetlenia. Przykładami takich przykrych sytuacji będą wykopy oraz książki z treściami toksycznymi lub wybuchowymi. Również w sukcesie wykonywania obowiązków przy szybko rozwijających maszynach, trzeba zrobić ewentualność włączenia oświetlenia awaryjnego w pozycji awarii oświetlenia zwykłego.

Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego LED są wyposażone w zestawy mikroprocesorowe i połączone magistralą komunikacyjną z jednostką centralną systemu. Niewątpliwą zaletą nowego systemu oświetlenia awaryjnego LED jest fakt, iż stanowi toż najczęściej system rozproszony, co oznacza, iż oprawy ewakuacyjne a dodatkowe urządzenia idące w magazyn systemu, posiadają osobne źródła napięcia w perspektywie akumulatorów. Kompletny system oświetlenia awaryjnego LED koncentruje się z racji centralnej, rozdzielaczy tudzież opraw oświetlenia awaryjnego, zaś komunikacja pomiędzy jednostką centralną, rozdzielaczami i oprawami dokonuje się po dwuprzewodowej magistrali.