Kasy rejestrujace zalacznik nr 2

Kasa fiskalna zwana kasą rejestrującą niczym samochód wymaga być pasowana okresowemu przeglądowi. Ale w tym przypadku omawiany przegląd musi być przygotowany najpóźniej dwa lata od tego przeglądu lub fiskalizacji. Przegląd kasy fiskalnej cena kraków oscyluje w granicach od 100 do 200 złotych wraz z dojazdem.

Obowiązek przeglądu kasy fiskalnej płynie z dobrych przepisów prawnych. Podstawą prawną dwuletniego okresu przeprowadzania przeglądu kas finansowych jest § 7 ust. 1 pkt 6 w zw. z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w istocie warunków stosowania kas rejestrujących. Razem z założeniem, i oczywiście z przepisami artykułu 61 § 3 k.k.s niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przeglądu kasy rejestrującej rozumiane jest jak nieprawidłowe prowadzenie księgi i grozi nałożeniem kary grzywny za wykroczenie skarbowe. Jednakże tańszą opcją dla co dwuletniego przeglądu jest przenoszenie go co roku. Świadcząc o przeglądzie kas rejestrujących, należy jeszcze pamiętać o nazwaniu odpowiedniego czasu, co układa się na podstawie Ordynacji Podatkowej. Zgodnie z art. 12 § 3 niniejszej ustawy czasy wskazane w miesiącach zamykają się z terminem tego dnia w obecnym miesiącu, który odpowiada pierwszemu dniowi terminu, a jeśli takiego dnia w bieżącym miesiącu nie było - w ubiegłym dniu tego miesiąca.

Obowiązek pilnowania terminu przeglądu kasy rejestrującej spoczywa na twarzy zajmującą omawianą kasę fiskalną. Posiadacz przed upływem dwóch lat od nowego przeglądu powinien poinformować serwisanta o konieczności wykonania takiego przeglądu. Serwisant kas, w momencie 5 dni z dnia przygotowanego przez użytkownika kasy fiskalnej zgłoszenia, powinien zrobić obowiązkowy przegląd techniczny kasy (§ 31 ust. 4 prawa w kwestii kas).

Przegląd stanu technicznego kasy rejestrującej powinien sprawdzać przede każdym: stan wszystkich plomb kasy, stan obudowy, czytelność dokumentów fiskalnych, program pracy, poprawność działania, stan pamięci oraz stan akumulatorów. W punkcie uniknięcia narażania się na kary ze karty Urzędu Skarbowego podatnik powinien pilnować terminów przeglądu kasy rejestrującej.