Kasa novitus brak papieru

Kasy fiskalne novitus, jakie wymagają korzystać przedsiębiorcy sprzedający produkty bądź usługi osobom finansowym nie prowadzącym kampanie gospodarczej muszą umieć homologację.

Homologacja kasy finansowej jest trwałego sposobie potwierdzeniem informującym o tym, że kasa finansowa w odpowiedni sposób rejestruje dokładne dane sprawy, oraz w szczególności obrót czy kwoty VAT. Kupując kasę fiskalną/rejestrującą należy upewnić się czy jest ona dobra z przepisami Ministerstwa Finansów oraz czy zapewne żyć zużywana do pisania sprzedaży towarów/usług. Ministerstwo Finansów narzuca bardzo specyficzne warunki zabierające się do kas rejestrujących, w centralnej mierze są to budowa kasy fiskalnej, lub jej element, pamięć, klawiatura, wyświetlacz, mechanizm drukujący, akumulatory; funkcjonalność; oprogramowanie na komputer, które pozwala na odczyt zawartości w kasie fiskalnej; odpowiedź na trudne sytuacje; zanik zasilania; podmiana pamięci fiskalnej; podmiana nośników kopii elektronicznej; funkcjonalność programu archiwizującego. Wszystkie te powody pragną być wypełnione, w odwrotnym przypadku kasa widząca nie otrzymuje potwierdzenia pozwalającego na prowadzenia ewidencji za pomocą kasy. Omawiane potwierdzenie organizowane jest poprzez Prezesa Głównego Urzędu Miar. Z prawym wnioskiem o homologację występuje producent – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobie prawnej i osoba fizyczna mająca siedzibę lub miejsce zamieszkania na pole Rzeczypospolitej Polskiej, która w zakresie prowadzonej kampanii gospodarczej wytworzyła i włącza do zakupu kasy rejestrujące lub importer, czy osoba fizyczna będąca siedzibę lub mieszkanie zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jaka w zakresie wykonywanej kampanii gospodarczej dokonała zakupu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia kas i kładzie je do zakupu.

Wniosek o homologację produkuje się w Głównym Urzędzie Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa, w Zakładzie Obsługi Klienta lub wysyła pocztą tradycyjną. Mienie z kasy po wygaśnięciu homologacji może powodować nieprawidłowe rejestrowanie transakcji, dlatego też przedsiębiorcy używający kas rejestrujących mogą kosztować spośród nich tylko w przypadku ważnej homologacji. Kupno kasy bez omawianego zapewnienia nie uprawnia przedsiębiorcy do jej fiskalizacji a dodatkowo do jej używania.