Kasa fiskalna kwota obrotu

Prowadzimy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy użyciu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą dać w walucie obcej, głównie w euro. Czy ewidencja na kasie fiskalnej w obcej walucie jest dodatkowa?

W związku z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do tworzenia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z jakiejś sprzedaży, a ponadto do wydawania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, też kiedy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który ma informacje, które powinny uważać się na paragonie fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, jakie pragną spełniać kasy rejestrujące zapisane są jednak w rozdziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w badaj § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w sklepie powinien stanowić m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, lub jej skrótu, a ponadto zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie daty i czasu zmiany; zapisania chwile a czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w zagranicznej walucie w myśli fiskalnej, a także przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia wraz z daniem kursu i złożeniem zapłaty musi być uruchomiony na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych jednostek; przeliczenie musi zostać wytworzone z dokładnością nie niższą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Również do oznaczenia skrótu nazw walut obcych wykorzystuje się oznaczenia, jakie są stosowane przez Swój Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma pomysł prowadzić sprzedaż materiałów na rzecz konsumentów, którzy uiszczają wartość w walutach obcych, to co do zasady, musi umieć kasę fiskalną, wyposażoną w pozycję, która pozwoli przeliczenie kursu walut.

Z formie, jaka stała zobrazowania w wydarzeniu można wywnioskować, iż zapłata za zakupione artykuły planuje żyć odbierana w euro, w ciągu kiedy wartość sprzedaży będzie pokazana w złotówkach. Przepisy, które dotyczą VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy wziąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.