Kasa fiskalna jak zglosic

Przedsiębiorcy prowadzący kampania gospodarczą, w której stosują kasy rejestrujące muszą przestrzegać bardzo dużo wymogów. Jednym z nich jest cel posiadania papierowych rolek z kopiami paragonów przez dany w znaczącym rozporządzeniu okres, który z 2013 rokiem uległ przedłużeniu.

Do 31 grudnia 2012 roku na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 2008 roku obowiązywał okres przejściowy razem z którym kopie paragonów fiskalny powinien było nosić przez okres dwóch lat. Rozpocząwszy z początku roku 2013 przechowywanie paragonów z kasy fiskalnej uległ zmianie i został przedłużony na czas lat pięciu. Podatnicy rejestrujący sprzedaż na kwotach fiskalnych w roku 2013 powinni wziąć kopie paragonów dokumentujących sprzedaż za rok 2012 i 2011, natomiast wcześniejsze kopie paragonów można trwale zniszczyć. Ale muszą mieć jednocześnie o tym, że zarchiwizowane kopie paragonów z 2013 roku muszą przechowywać aż do roku 2018, ze względu na to, że czas pięcioletni tworzony istnieje od końca roku kalendarzowego, w którym upłyną termin płatności podatku. Dlaczego przechowywanie kopii paragonów fiskalnych jest czas pięciu lat? Przede wszystkim ze powodu na to, iż czas przedawnienia się zobowiązania podatkowego wynosi właśnie pięć lat. Stoi wiele obaw czy archiwizowanie kopii paragonów przez tak duży etap jest pomocne. Jednakże resort finansów uważa, że pięcioletni okres jest stanowienie dla prawidłowości rozliczeń podatkowych. Kopie paragonów są jedynymi dowodami, które dokumentują sprzedaż, jej ilość wartość i stawki podatkowe. Na pomoc jednak zasługuje fakt, że pomimo że ustawodawca wskazał określony czas do archiwizowania kopii rolek z paragonami fiskalnymi więc nie wskazał jakości w jakiej winnym stanowić one noszone. Najtańsze kasy fiskalne kraków przechowują paragony w budowie papierowej.  Kasy droższe z rozbudowanym modułem mają nadzieję archiwizacji elektronicznej paragonów. Należy jeszcze mieć, że nawet fakt likwidacji działalności gospodarczej w żaden twórz nie zwalnia przedsiębiorcy z ustawowego obowiązku przechowywania kopii paragonów z kas rejestrujących.