Kasa fiskalna elcom euro 50te mini

Na start warto wspomnieć co obejmuje serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie poprawki produkowane w terminie gwarancji oraz po upływie gwarancji, a i niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej odpowiada za wpisy do pracy serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów sprzedaje swoim konsumentom dodatkowe usługi: szkolenia z zakresu obsługi kas fiskalnych, a i uwagę w właściwym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W sezonie potrzebnych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza będące czynności: – ocenia stan plomb kasy zaś ich współpraca z nadrukami w książce serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego wersję, zgoda z tekstami w pracy kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, zwłaszcza w kierunku emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty podstawowej i modułu fiskalnego co do zgodności z listami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu wraz z zastrzeżeniami umieszcza w książce serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny wymaga być dokonany również wtedy, kiedy użytkownik kasy zawiesił własną pracę lub z dowolnej przyczyny zaprzestał rejestrowanie zakupów na kasie fiskalnej, tylko nie wyrejestrował kasy. 2. W sezonie przeglądu technicznego oceniane są przede całym te składniki konstrukcyjne kasy, jakie są odpowiedzialne za rejestrowanie obrotów a jakich nieprawidłowe działanie mogłoby wpłynąć na złe wyliczanie podatków. Tak zatem w ciągu przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które działają na działanie kasy, ani same nie sprawdza, czy kolejne czynniki wyposażenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, użytkownik może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i zmianę uszkodzonych elementów, natomiast będą więc pracy wykonywane poza przeglądem technicznym.