Instytut psychiatrii i neurologii rocznik statystyczny

Detoki

Samą z istotnych placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest osiągający się właśnie w Stolicy, otwarty w 1951 roku z inicjatywy grup psychiatrów i neurobiologów, w obecnym poważnego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O randze Instytutu świadczy chociażby fakt, że od 1992 roku współpracuje w zakresie badań naukowych i szkoleń ze Światową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne dochodzenia w zakresie psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w siły kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w terenie tych części (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja oraz pomaganie w warunkach ambulatoryjnych. Placówka prowadzi także działalność wydawniczą (dwa czasopisma o zasięgu międzynarodowym, uczenia i studium doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci oraz Młodzieży, Klinika Neurologiczna i sklepy naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Profilaktyki oraz Działania Uzależnień. W porządku Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują skuteczne także piekielnie pomocne opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście specjalistę do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i rozwijane leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z pięknymi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, i sam budynek wymaga kapitalnego remontu, na który brakuje środków. Mała liczbę łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej złych oraz zapewnienia komfortowych warunków leczonym to właśnie część kłopotów Instytutu. Kwestia środków na remonty klinik jest kwestią delikatną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia zależy od "zasobności resortowego portfela". Żyć chyba, w szybkiej przyszłości, uda się wysupłać materiały na remont i Instytut będzie mógł realizować swoją funkcję leczenia z przodzie do kraju.