Instalacja maszyn przemyslowych

Projektowanie i wytwarzanie technologicznych instalacji przemysłowych musi uwzględniać warunki pewności ich bezpiecznego działania. Traktuje to wyjątkowo tych procesów przemysłowych, jakie są powiązane z wzrostem reakcji chemicznych albo zmianą stanu skupienia substancji stwarzają zagrożenie dla rośnięcia oraz zdrowia ludzkiego i środowiska. Z takimi niebezpieczeństwami mamy do czynienia zwłaszcza w przemyśle: chemicznym, petrochemicznym, gazownictwie, energetyce. W tych branżach przemysłu wymaga być wręczone process safety, czyli bezpieczeństwo procesowe.

Prowadzone przez specjalistów analizy zagrożeń oraz oceny ryzyka stosowane są do odbiorców projektujących, wytwarzających lub używających instalacje przemysłowe. Myślenie oraz prowadzenie technologicznych instalacji przemysłowych musi uwzględniać warunki umożliwiające ich pewne działanie. Mówi więc w szczególności tych procesów przemysłowych, które formują się z przebiegiem reakcji chemicznych lub zmianą stanu skupienia substancji, stwarzają niebezpieczeństwa dla zdrowia a utrzymania ludzkiego i środowiska. Zagrożenia takie występują zwykle w częściach: chemicznej, petrochemicznej, energetycznej, farmaceutycznej i przemyśle gazowniczym.

Firma przeprowadza analizy niezawodności układów bezpieczeństwa, na które potrafią się składać:
ocena poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL,
ocena niezawodności programu bezpieczeństwa.

Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL to niepowtarzalny z głównych dyskretnych poziomów, który działa do wyszczególnienia wymagań nienaruszalności bezpieczeństwa urządzeń funkcji bezpieczeństwa, które są produkowane przez przyrządowe systemy bezpieczeństwa.

Ocena niezawodności programu bezpieczeństwa– to proces oceny oprogramowania biorący pod uwagę możliwość wystąpienia awarii różnych komponentów oprogramowania także technika ich złączenia wchodzący na pełną niezawodność oprogramowania.

Prowadzone przez specjalistów oceny przeznaczone są szczególnie dla przedsiębiorców, którzy wykonują praktyka w branży chemicznej i petrochemicznej, a ponadto w obrębie przesyłu, dystrybucji i trzymania paliw.