Gaszenie pozaru benzyna

Podczas prób gaszenia pożarów dużo ludzi odruchowo sięga po wodę. Stanowi wówczas najtańszy a znacznie popularny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią stanowią. Wybór środka gaśniczego chce od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze świetnie zbierają się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych oraz wszystkiego co reaguje z wodą. Z serii proszki gaśnicze są najwszechstronniejsze użycie. W zależności od posiadanego składu mogą być polecane do gaszenia niemal wszystkich palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z jakich najwspanialszy jest dwutlenek węgla, dobre są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki oraz takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale realizuje swoje stanowisko w zetknięciu z ważnymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, kiedy na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako środek gaśniczy Podobne pracowanie jak woda jest para jako materiał gaśniczy (steam fire extinguishing). Pewno żyć wręczana w sukcesach płonięcia tych jednych materiałów. Zasadnicza różnica pomiędzy parą a wodą liczy na tym, że wodę można używać w wolnym miejscu, a parę zdecydowanie w zamkniętych pomieszczeniach o kubaturze nie silniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W trudniejszych pomieszczeniach działanie pary ujawnia się nieefektywne. Do pewnego gaszenia pożarów niezbędna istnieje nie tylko znajomość środków gaśniczych właściwych do drugich substancji, lecz także podstawy ich przetwarzania i serwowania w region pożaru.