Gaszenie pozarow pod napieciem

Pożary, które stają w zamkniętych pomieszczeniach, o małej kubaturze najczęściej są gaszone przy zastosowaniu pary wodnej. Parę kojarzy się w wnętrzach, w jakich objętość wynosi około 500 m3. Powinny wówczas być umieszczenia szczelne. Para jako środek gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie że stanowić zastosowana, ze względu na jej dużo niski ciężar właściwy, co przemieszcza się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Też w przypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej oraz jest kilkoro dobre i skuteczne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich uzyskuje się parę wodną do bezpieczeństwa i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten sposób gaśniczy dopasowuje się jeszcze do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie mogą stanowić ugaszone w zysku kontaktu z wodą.

Para wodna że żyć też używana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tym daleko pozytywne im większa będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w dziedzinie spalania. Jest i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w zakresie strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest zdecydowanie dużo skuteczny przy użyciu pary nasyconej, która przekazywana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.