Gastronomia o que significa

Pochodzący z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to firma interaktywnego procesu szkolenia, rozgrywającego się za pośrednictwem technik związanych z szkołami psychologicznymi. Jest toż gatunek szkolenia pracowników polegający na tworzeniu procesu decyzyjnego w sensu zaspokajania ich potrzeb zawodowych, co pomaga innym osobom lub przedsiębiorstwom w dynamizacji tempa wzrostu oraz umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego typu zajęcia są coachowie, którzy chodzą ze prostymi facetami na innych płaszczyznach np. w kontraktu z ich biznesem, rozwojem prace zawodowej, a też analizują kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z drugimi ludźmi.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie rozsądniejszych decyzji, pełniejsze używanie ich naturalnych predyspozycji, sprecyzowanie swoich projektów oraz skupienie na optymalizacji działań zmierzających do ich zdobycia. Coaching jest proces samodoskonalenia, którego najważniejszym końcem jest poprawienie pewności siebie klienta tudzież okazywania wsparcia w autonomicznym dokonywaniu zamierzonych zmian w oparciu o jego swoje projekty i środki intelektualne. Pozostałymi częściami istotnymi w szkoleniach dla  pracowników w sytuacji coachingu są:

coaching jest szkoleniem całkowicie dobrowolnym; coach nie jest prawa wyznaczać klientowi żadnych zasad; nie uczy ludzi, tylko ułatwia im w procesie uczenia się; jest zbudowany na bazie pytań oraz stymuluje myślenie; musi być atmosfera szacunku i pomocy poglądów klienta; celem jest zmierzanie do świadomego dokonywania zmian.