Filtr pylkowy golf 4

W moc gałęziach przemysłu mamy do pracowania z koniecznością odpylania pyłów, które wykonują mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Są więc absolutne procesy połączone z przeróbką węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w przemyśle spożywczym, pyły piszące w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy jaki stał stworzony zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych liczymy w kolekcji urządzenia i wszelkie instalacje zrobione razem z obowiązującą dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią stanowić one brane dla odpylania pyłów należących do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze plany filtracyjne mają kategorie 3D. Powoduje toż na stawianie ich w którymkolwiek miejscu, jaka jest zaliczona do strefy niezagrożonej wybuchem jak też w przestrzeniach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń jesteśmy dwie istotne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technologia ta używa systemy automatycznie reagujące na początek ciśnienia szybkiego i duszące w zarodku powstający wybuch. System jest zaopatrzony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, dostarcza go do centrali, jaka z zmiany rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze materiałem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego zdjęcia to zaledwie około 60 ms. Bardzo szybkie stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Zatrzymuje się ona do zastosowania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które wprowadzają ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym sposobem, ciśnienie jakie jest w ochranianym urządzeniu zostanie skrócone do cenie niestanowiącej zagrożenia. Używamy innego typie wykonania techniczne membran: okrągłe albo prostokątne, płaskie lub wypukłe, urządzone w czujnik zerwania czy nie, zbudowane ze byliśmy węglowej lub kwasoodpornej. Z porady na rozmiar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, niezbędne jest pasowanie strefy niebezpiecznej w stref obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w zakresie konkretnej instalacji, każde jej racje i podzespoły są dopasowywane w taki możliwość, żeby one same nie były przyczyną powstania źródła zapłonu pyłów.