Dyrektywy unijne transport

Dyrektywa ATEX w naszym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Uzyskuje się do produktów przeznaczonych do roboty w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać surowe wymagania zwracające się nie tylko do bezpieczeństwa ale także do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W treść przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a ponadto związane spośród ostatnim jakieś procedury oceny w decydującej mierze uzależnione są od stanu zagrożenia środowiska, w jakim specjalne narzędzie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi spełniać dany produkt, żeby mógł być używany w okolicach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie ważne zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Stanowi ich dwie. W liczbie części otrzymują się urządzenia, które stosuje się w podziemiach kopalni natomiast na przestrzeniach, jakie mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa odnosi się do urządzeń, które stawia się w innych miejscach, ale jakie mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla każdych urządzeń robiących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej wrażliwe wymagania można z łatwością odkryć w miarach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia dopuszczone do książki w dziedzinach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien być wyraźny, widoczny, niezniszczalny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub same dania w punktu zapewnienia zgodzie z ważnymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.