Dyrektywa unijna w sprawie vat

Dyrektywa ATEX w naszym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Sprowadza się do wyrobów przeznaczonych do akcji w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić rygorystyczne wymagania ograniczające się nie tylko do bezpieczeństwa ale oraz do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W kwestia przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a ponadto połączone z obecnym każde procedury oceny w decydującej mierze uwarunkowane są od stanu zagrożenia środowiska, w którym dane danie będzie działało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi spełniać określony produkt, żebym mógł stanowić łączony w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo wielkie zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Stanowi ich dwie. W początkowej części wybierają się urządzenia, które przypisuje się w podziemiach kopalni także na powierzchniach, które mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część łączy się do urządzeń, które dostosowuje się w drugich miejscach, a które mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń idących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej szczegółowe wymagania można z łatwością odnaleźć w umowach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia zbliżone do praktyki w powierzchniach zagrożonych wybuchem powinny być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być spory, widoczny, niezniszczalny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub pojedyncze narzędzia w celu zapewnienia zgodzie z obowiązującymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.