Deklaracja zgodnosci z dyrektywa atex

Dyrektywa Atex została postawiona przez Unię Europejską w odniesieniu do wszelkich wymagań stawianych materiałom wykorzystywanych na obszarach uznanych za zagrożone wybuchem. Ogólne założenia dyrektywy wystarczają do układania większości z wymienionych wymogów, a jeśli zachodzi potrzeba skorzystania z wszystkich innych dodatkowych przepisów, odnosi się powiązane normy czy też wewnętrzne ustalenia krajów idących w porządek Unii Europejskiej. Powszechnie w takich przypadkach obserwuje się, by dodatkowe ustalenia nie wykazywały jakichkolwiek sprzeczności z założeniami dyrektywy dodatkowo nie stanowiły znacznie ciężkie od jej przepisów.

 

Produkty, jakie są zostać poddane oznakowaniu celem wykazania zgodzie z obecną dyrektywą, muszą już być zależne jeszcze innym procedurom w charakterze osiągnięcia wymaganych oznaczeń zgodności CE. Przy niektórych działaniach tego działających powinna być tzw. strona trzecia.

elzab k10Elzab K10 - kasa fiskalna Polkas

Klasyfikacja ta wykorzystuje szereg symboli w projekcie dokładnego oznaczenia wszystkiego z owoców. W skład oznaczenia wchodzi min. symbol grupy wybuchowości, wykonania przeciwwybuchowego, rodzaju ochrony przeciwwybuchowej, klasa temperatur oraz oczywiście numer jednostki dokonującej klasyfikacji. Często szczególnie wymowne istnieje jeszcze właściwe oznaczenie zagrożenia zachodzącego w powierzchni, gdzie będzie używany produkt. Zagrożenia potrafią istnieć nowe, między drugimi ze karty palnych pyłów lub więcej łatwopalnych gazów, jakie mogą np. podejmować się w powietrzu przez cały okres, pojawiać się sporadycznie lub przy zajściu konkretnych warunków. Z porady na klasyfikację zagrożenia, odpowiednio dopasowuje się produkt, jaki prawdopodobnie być bezpiecznie stosowany w konkretnej strefie.