Controlling handlowy

Controlling finansowy jest nieodłączną częścią controllingu w dowolnej dużej firmie. Controlling angażuje się ustalaniem zapotrzebowania na zabiegi finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a i płynnością gospodarczą oraz analizą efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozłożyć na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling użyto w latach trzydziestych w USA. Na Odległy Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego ciągły rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do naszego świata przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze szersza kwota i średnich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można sprawdzić, że z controllingiem mamy do budowania wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się to aspekty:

- Zdecentralizowany system zarządzania w firmie, - Firma nastawiona jest na osiąganie dokładnie określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który posiada działać, że firma działa efektywniej, - Robiona jest rachunkowość zarządcza, która pozwala na działanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Włożenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza zmiany w jej form. Wymienia się jej jednostka organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a ponadto obieg tekstów w spółce. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest możliwe bez dobrych programów informatycznych. W controllingu finansowych opiera się szczególny wpływ na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie ma znaczenia, kiedy jesteśmy do budowania z rachunkowością zarządczą.