Certyfikowane szkolenia sprzedazowe

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go treściami grożącymi wybuchem, przydatne jest przydatni urządzeń i rozwiązań instalacyjnych spełniających normy opisane w przepisach dotyczących na terenie całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzebie wykorzystania certyfikowanych urządzeń w dziedzinach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w charakterze ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i mechanicznego a wszelkich systemów ochrony przeciwwybuchowej, wykorzystywanych w kontrakcie z pracą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje zarówno wszystkie maszyny, aparaty, kiedy również elementy kontrolne, które robią w powierzchniach zagrożonych wybuchem. De facto każde urządzenia wybierające się w takich strefach powinny stanowić dobre certyfikaty, także jak wszystka instalacja ATEX powinna spełniać wymogi dyrektywy. W ramach dyrektywy narzędzia i sprzęty objęte certyfikacją podzielono na dwie grupy. Do ważnej zaliczono sprzęt brany w przemyśle wydobywczym (kopalnie), do szkoły drugiej wszystkie nowe urządzenia. Istnieją zatem w szczególności odpylające instalacje ATEX idące na model w sektorze drzewnym lub lakierniczym a wszelkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca zarabiająca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w mieszkaniach zagrożonych wybuchami, razem z prawami zamkniętymi w dyrektywie, powinien stanowić zbudowany zgodnie z wprowadzonymi w niej informacjami, co w praktyce jest zmierzać do zmniejszenia ryzyka wybuchu i podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracowników oraz urządzeń (i środowiska) idących w warunkach dużego stężenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.